SIDLO SPOLOČNOSTI ODBERNÉ MIESTO

Depiluj, s.r.o.

Piaristická 276/46
911 01 Trenčín 
Slovensko

IČO: 54 683 190
DIČ: SK212 176 16 86

Spoločnost je zapísaná v obchodnom registri Sro vedenom na OR SR okresného súdu Trenčín
Odd- Sro vložka číslo 43793/R

Bankové spojenie: FIO banka
SK50 8330 0000 0028 0226 8665

Generála Svobodu 2612

Trenčín-Sídlisko Juh

Slovensko

>